Service

บริการของเรา ดูแลท่านเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

 1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนทุกระดับชั้น
 2. ให้คำแนะนำกับพยาบาลไทยที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
 3. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน หรือหารายได้พิเศษระหว่างศึกษา
 4. จัดหาสถานที่เรียนที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับนักเรียนในทุกระดับชั้น
 5. จัดหาที่พักที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน และมีราคาประหยัด เช่น Homestay, Apartment โดย Homestay ท่านสามารถลือกตามความต้องการของท่านที่ท่านพอใจ  โดยทางเราจะมีให้ท่านเลือกตามที่โรงเรียน ระบุมาให้และทางเราจะช่วยดำเนินการประสานให้ท่าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 6. ดำเนินการขอวีซ่าให้ท่านจนเสร็จสิ้น (Student Visa, Working holiday,Vistor)
 7. ดำเนินการลงทะเบียนเรียน และติดต่อสถาบันต่างๆ ในนิวซีแลนด์ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับท่าน
 8. จัดเตรียมตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน และราคาประหยัดสำหรับผู้ปกครอง
 9. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับทั้งก่อนบินที่ไทย และเมื่อถึงนิวซีแลนด์
 10. ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
 11. ประสานงานระหว่างผู้ปกครอง และนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนอยู่นิวซีแลนด์ โดยพยาบาลไทยที่ประเทศนิวซีแลนด์
 12. ในขณะที่ท่านเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์ ทางบริษัทเราจะช่วยประสานงานเรื่องต่างๆที่ไทยให้เช่น การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม การต่ออายุวีซ่า การขอใบรับรองความประพฤติ เพราะทางเรามีประสบการณ์ตรง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์