About Us

บริษัท ด็อกเตอร์วิภาดาสตัดดี้ จำกัด ทางบริษัทเราเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์โดยเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญในด้านข้อมูลการเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียน นักศึกษา พยาบาลไทย และผู้ปกครองที่สนใจสามารถขอคำปรึกษากับ ดร.วิภาดา พวงเรืองศรี ได้โดยตรง ซึ่งทุกคนในบริษัทเรามีประสบการณ์โดยตรงในการเรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์โดยตรง ถ้าคุณเชื่อมั่นในเราผู้รู้จริง ท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องผ่านพนักงานคนอื่นให้เสียเวลา เพราะท่านสามารถพูดคุยและสอบถามข้อมูลกับเจ้าของได้โดยตรง

 

ผู้ให้คำปรึกษาในการเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์

 

1. ดร.วิภาดา พวงเรืองศรี ชื่อเล่น (จอย) หรือเรียก (ครูจอยก็ได้นะคะ)

 

 

จบการศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน

จบการศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา

ศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู โดยข้าพเจ้ามีใบประกอบวิชาชีพครู

ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การณ์การสอนมากมายอยู่ในแวดวงการศึกษามานานโดยเคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยเอกชนและเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษกับนักเรียนMINIENGLISH PROGRAM ในโรงเรียน และเคยมีประสบการณ์ในการส่งนักเรียนไปประเทศนิวซีแลนด์มาแล้ว

 

 

2. คุณริฎา (Narida Maisirisom)

Marketing Execuetive-Thailand, The Philippines,and Cambodia / ICL Education Group

 

 คุณริฎา จะประจำอยู่ที่เมืองโอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อนักเรียนลงเรียนคอร์สต่างๆ ของ ICL Education Group คุณริฎาจะดูแลนักเรียนขณะที่อยู่โอ๊กแลนด์ นิวซีแลนด์ อย่างอบอุ่น ถ้าน้องๆติดปัญหาในเรื่องต่างๆสามารถปรึกษาได้นะคะ

 

3. คุณ พัทธนันท์ วงษ์ดี (พี่โจ้)

โดยพี่สาวของข้าพเจ้าเข้าอีกท่าน คุณพัทธนันท์ วงษ์ดี (พี่โจ้) เป็นพยาบาลไทยอีกท่านที่ประสบความสำเร็จในการเป็นพยาบาลที่ประเทศนิวซีแลนด์ และปัจจุบันได้ย้ายไปทำงานพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลีย และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่ออสเตรเลีย

 

จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านพยาบาลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและได้ไปเรียนภาษาอังกฤษต่อที่เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ จนกระทั่งสอบ IELTS ผ่านเป็นผลสำเร็จโดยได้ดำเนินการสมัครตามระบบขั้นตอนของสภาพยาบาลนิวซีแลนด์จึงอยากนำประสบการณ์ที่เคยทำและรู้ถึงขั้นตอนทุกกระบวนการนำมาช่วยเหลือแนะแนวทางให้กับพยาบาลไทยที่อยากจะไปเรียนภาษาและอยากทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ มีประสบการณ์การทำงานที่ โรงพยาบาล Auckland เมืองAuckland ประเทศนิวซีแลนด์ 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์