UPDATE สถานที่ทำ PASSPORT

UPDATE สถานที่ทำ PASSPORT

UPDATE สถานที่ทำ PASSPORT

 

 

 

 

ยกเลิกการทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ – อาทิตย์ แล้ว ทุกสาขาทำการ

 

ขั้นตอนการทำ หนังสือเดินทาง หรือ e-Passport

ปัจจุบันมีหนังสือเดินทางแบบใหม่คือ e-Passport เป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคตามข้อกำหนดในเอกสาร Doc 9303 ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มีอายุใช้งาน 5 ปี

 

ขั้นตอนการยื่นขอ Passport มีดังนี้

 1. รับบัตรคิว ยื่นบัตรประชาชน หรือ สูติบัตรฉบับจริง (กรอกชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ และ ชื่อ บุคคลที่ติดต่อได้ รวมถึงคำขอส่งทางไปรษณีย์)
 2. ยื่นคำร้อง (วัดส่วนสูง พิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายภาพ ตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อในคำร้อง บันทึกการจัดส่งทางไปรษณีย์)
 3. ชำระเงิน (ค่าธรรมเนียม 1000 บาท ค่าไปรษณีย์ 40 บาท)
 4. สามารถรับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเองประมาณ 3-5 วันทำการ 
 5. รับหนังสือเดินทาง (รอรับทางไปรษณีย์ EMS 5-7 วันทำการ)

   

   

  เขตกรุงเทพและปริมณฑล

  กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

  เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล

  หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442

  เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.00-15.30 น.

   

   

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า

  ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี

  โทรศัพท์ 02 422 3431 โทรสาร 02 422 3432

  เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30-15.30 น.

   

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์

  ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E

  โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246

  เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น.

   

  ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

  ที่อยู่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล

  โทรศัพท์ 02-150-9266

  เวลาทำการ: กองหนังสือเดินทาง เปิดบริการทำหนังสือเดินทาง เป็นวันทำการปกติในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน มีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

  28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

  25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

  25 – 29 มีนาคม 2562

  22 – 26 เมษายน 2562

  27 – 31 พฤษภาคม 2562

  24 -28 มิถุนายน 2562

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

  ที่อยู่ Metro mall สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน คลองเตย

  เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30

  เบอร์โทร 02-024-8896, 093-010-5247 โทรสาร : 02-024-8897

   

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวมีนบุรี

  ที่อยู่ ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี

  เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30

  เบอร์โทร 02-024-8362 ถึง 63, 02-024-8365 โทรสาร : 02-024-8361

    

  สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

  ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  โทรศัพท์ : 02 203 5000 ต่อ 49007, 49009, 49010, 49017

  เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

   

  สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)

  ที่อยู่ : อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.

  โทรศัพท์ : 02-245-9439 , 0-2245-1042 โทรสาร 0-2245-9438

  เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

   

   

  เขตต่างจังหวัด

  ภาคเหนือ

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

  ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000

  โทรศัพท์ : 053-112-291-2 โทรสาร 053-112-293

  Facebook : www.facebook.com/passportcm

  เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

   

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

  ที่อยู่ : อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

  โทรศัพท์ : 053-175375 โทรสาร 053-175374

  Facebook : www.facebook.com/passport.chiangrai

  เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

   

  ภาคกลาง

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ : 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131 โทรสาร 055-258-117

  Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทาง จังหวัดพิษณุโลก

  เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

   

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

  ที่อยู่ : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

  โทรศัพท์ : 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร056-233-452

  เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

   

  ทำพาสปอร์ตที่ไหน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

  ที่อยู่ : ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

  โทร : 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

  เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

   

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

  ที่อยู่ : หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

  โทรศัพท์ : 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

  Facebook : www.facebook.com/passportkhonkean/

  เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

   

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

  ที่อยู่ : อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000

  โทรศัพท์ : 045-344581-2 โทรสาร 045-433646

  E-mail : passport_ubon@hotmail.comhttp://www.facebook.com/ubonpassport

  เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

   

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 #สำนักงานจะย้ายการให้บริการไปที่ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซนทรัลพาลซา จังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3

  โทรศัพท์ : 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133 3

  เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

   

  ภาคตะวันออก

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

  ที่อยู่ : อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

  โทรศัพท์ : 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707

  เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

   

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 3 ถนนพัทยาสาย 2

  ที่อยู่ : เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

  โทรศัพท์ : 038-422438 โทรสาร 038-422437

  Facebook : www.facebook.com/Passport.Pattaya/

  เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

   

  ภาคใต้

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

  ที่อยู่ : ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

  โทรศัพท์ : 077-274940,077-274942-3 โทรสาร 077-274941

  เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

   

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

  โทรศัพท์ : 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082

  Facebook : www.facebook.com/phuketpassport

  เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์

   

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

  ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000

  โทรศัพท์ : 074-326508-10 โทรสาร 074-326511

  เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.

   

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

  ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

  โทรศัพท์ : 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037

  โทรสาร : 073-274-527

  เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

   

  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์