ทำความรู้จัก IELTS

ทำความรู้จัก IELTS

 

มารู้จักกัน IELTS ดีกว่า IELTS คืออะไร การทดสอบเป็นแบบไหน ศูนย์สอบมีที่ไหนบ้าง

IELTS คืออะไร

 • IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นนำของโลกที่ถูกจัดขึ้นกว่า 2 ล้านครั้งเมื่อปีที่ผ่านมา
 • การสอบ IELTS เป็นเหมือนกุญแจสำคัญ ที่ช่วยให้ผู้คน สามารถเข้าเรียนหรือทำงานได้ ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลก ผลของการสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 8,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำ นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆประเทศ
 • ข้อสอบ IELTS ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรู้ระดับทักษะภาษาอังกฤษได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งทั้งสี่ทักษะ ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การทดสอบด้านภาษาที่ดีที่สุดก็คือ การสนทนาพูดคุยแบบตัวต่อตัว ซึ่งบททดสอบของ IELTS นั้นเปิดโอกาสให้คุณได้สนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ผู้คุมสอบที่ผ่านการอบรมและรับรองความสามารถในข้อสอบหมวดการพูดด้วย
 • IELTS ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินภาษาอังกฤษ ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าผลการทดสอบที่ออกมานั้นมีความยุติธรรมและเชื่อถือได้

 

 

ทำไมเราจึงควรสอบ IELTS?

ข้อสอบ IELTS เป็นข้อสอบที่สำหรับการศึกษาและการทำงาน โดยในปัจจุบัน จัดเป็นข้อสอบที่สามารถใช้เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ เนื่องจาก ข้อสอบดังกล่าว เป็นข้อสอบที่มีมาตรฐานสูง สามารถใช้วัดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศต่างๆ ล้วนแต่ให้การยอมรับ นั่นจึงทำให้นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนสอบ IELTS

รูปแบบข้อสอบ IELTS

ในปัจจุบัน ข้อสอบ IELTS มี 2 รูปแบบ คือ IELTS Academic และ IELTS General Training

แล้วทั้งสองรูปแบบต่างกันอย่างไร?

รูปแบบของข้อสอบทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร โดยที่ IELTS Academic จะมุ่งเน้นทักษะในการเรียนการสอนในเชิงวิชาการ ส่วน IELTS General Training จะเป็นทักษะเกี่ยวกับการทำงาน ตัวอย่างเช่น ข้อสอบ Writing ข้อแรกของ Academic จะให้ผู้สอบได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับ กราฟ ไพน์ชาร์ต แผนภูมิต่างๆ ส่วน General จะให้ผู้สอบเขียนจดหมายถึงคนที่รู้จัก จดหมายถึงครอบครัว เป็นต้น ทางด้านข้อสอบ Writing ของ Academic จะเป็นบทความที่พบเจอได้ในหนังสือเรียน ส่วนพาร์ท Writing ของ General ผู้อ่านจะได้อ่านบทความที่พบเจอได้ตามหนังสือทั่วไปอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์ บทความใน Magazine เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของข้อสอบทั้งสองรูปแบบ

IELTS Academic จะใช้สำหรับยื่นศึกษาต่อเพื่อเป็นการวัดว่า ทักษะ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษนั้นเพียงพอที่จะใช้ศึกษาต่อหรือยัง ส่วน IELTS General Training จะใช้สำหรับยื่น Visa หรือยื่นทำงานในต่างประเทศ

 

 

ระดับคะแนน IELTS

คะแนน IELTS ถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเรียงลำดับจากระดับ 1-9 ระดับที่ 1 คือผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนในระดับที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย ส่วนระดับที่ 9 คือ ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

ศูนย์สอบ IELTS

ศูนย์สอบ IELTS มีสนามสอบ (ศูนย์สอบใหญ่) ให้ผู้สมัครเลือกได้ตามความสะดวกใน 5 จังหวัด ได้แก่

 • กรุงเทพฯ
 • เชียงใหม่
 • ขอนแก่น
 • หาดใหญ่
 • นครราชสีมา

ค่าสมัครสอบ IELTS

 • 6,900 บาท สำหรับ  IELTS Online
 • 6,900 บาท สำหรับ  IELTS Offline

การสมัครสอบ

ก่อนที่ท่านจะทำการสมัครสอบท่านควร…

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านมีเอกสารยืนยันตัวตนที่ไม่หมดอายุ (บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต) เนื่องจากท่านจะต้องทำการอัพโหลดสำเนาที่ชัดเจน ในตอนที่คุณสมัครสอบ ส่วน ผู้สมัครสอบที่อายุไม่ถึง 18 ปี จะต้องยื่นใบยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครสอบ
 2. ดาวน์โหลดและอ่าน Information for Candidates ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับรูปแบบการสอบ ประเภทของคำถาม และผลสอบ โดยที่ผู้เข้าสอบ IELTS ควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
 3. ผู้สมัครสามารถจ่ายค่าสอบผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับการสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อศูนย์รับสมัครสอบที่เป็นตัวแทนของบริติช เคานซิล

การยืนยันวันสอบ

เมื่อทำการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการสมัครสอบ โดยมีการแจ้งเวลาเริ่มสอบและที่ตั้งของสถานที่สอบ การสอบ Speaking ของท่านอาจจะถูกจัดขึ้นในวันเดียวกันกับการสอบข้อเขียน หรือวันอื่นภายในระยะเวลา 7 วันก่อนหรือหลังวันสอบหลัก การสอบพูดในวันจันทร์-ศุกร์และวันอาทิตย์จัดอยู่ในช่วงเวลา 9:00-16:00 น. ศูนย์สอบจะส่งการยืนยันวันสอบให้แก่ผู้สมัคร 3 วันล่วงหน้าก่อนสอบข้อเขียน

การประกาศผลสอบ

ผู้สอบสามารถรับผลการสอบได้ที่ บริติช เคานซิล (British Council) หลังการสอบ 5 วันทำงาน ตั้งแต่เวลา 13.00 – 19.00 น. ทาง บริติช เคานซิล (British Council) จะเริ่มจัดการส่งผลสอบที่เหลือให้ผู้สอบทางไปรษณีย์ ทาง บริติช เคานซิล (British Council) จะไม่ทำการแจ้งผลการสอบ ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

การสอบครั้งต่อไป

ท่านสามารถทำการสอบครั้งต่อไปได้อีก 90 วันหลังจากการสอบครั้งสุดท้าย

 

 

จำนวนข้อของข้อสอบ IELTS

 • ข้อสอบ IELTS ประกอบด้วย
 1. ข้อสอบ Listenning ประกอบไปด้วยคำถาม 40 ข้อ มีเวลา 30 นาที ในการทำ และ 10 นาทีในการฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ
 2. ข้อสอบ Reading ประกอบไปด้วย 3 บทความ และคำถามจำนวน 40 ข้อ มีเวลาในการทำ 60 นาที แบ่งรูปแบบการสอบออกเป็น Academic และ General
 3. ข้อสอบ Writing ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ Writing Task I และ Writing Task II มีเวลาให้ 60 นาที แบ่งรูปแบบการสอบออกเป็น Academic และ General
 4. ข้อสอบ Speaking แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ใช้เวลา 11-14 นาที อาจจะสอบในช่วงบ่ายของวันเดียวกับการสอบ 3 ทักษะที่กล่าวมา หรืออาจจะสอบในวันถัดไป

สิ่งที่พกติดตัวเข้าห้องสอบได้

 • บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • เลขที่ฝากกระเป๋า

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนระหว่าง TOEIC, TOEFL และ IELTS

TOEIC

TOEFL Paper

TOEFL CBT

TOEFL IBT

CU-TEP

IELTS

0 – 250

0 – 310

0 – 30

0 – 8

 –

0 – 1

310 – 343

33 – 60

9 – 18

 –

1 – 1.5

255 – 400

347 – 393

63 – 90

19 – 29

 –

2 – 2.5

397 – 433

93 – 120

30 – 40

 –

3 – 3.5

405 – 600

437 – 473

93 – 120

41 – 52

 –

4

477 – 510

123 – 150

53 – 64

60

4.5 – 5

605 – 780

513 – 547

153 – 180

65 – 78

75

5.5 – 6

550 – 587

183 – 210

79 – 95

90

6.5 – 7

785 – 900

590 – 637

213 – 240

96 – 110

100

7.5 – 8

905 – 990

640 – 677

243 – 270

111 – 120

120

8.5 – 9

TOP SCORE

990

677

300

120

1,000

9

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์