ทำความรู้จัก TOEIC

ทำความรู้จัก TOEIC

TOEIC สมัครสอบ TOEIC โทอิค คืออะไร ข้อสอบโทอิค ค่าใช้จ่ายในการสอบ

 

TOEIC คืออะไร สอบไปทำไม ข้อสอบโทอิค การสอบโทอิคมีแบบไหนบ้าง คะแนนควรได้เท่าไร ขั้นตอนการสมัครสอบ และค่าใช้จ่ายในการสอบ หาคำตอบได้ที่หน้านี้ ไปติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโทอิค กันเลย!!

 • การสอบโทอิคนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ. 1979 โดย Educational Testing Service (ETS) ซึ่งตั้งอยู่ที่ เมืองพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การสอบโทอิคถูกนำมาใช้ในการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
 • ปัจจุบัน ข้อสอบโทอิค เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติ การใช้ในการสมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่งของโลก เนื่องจากการสอบโทอิค เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเริ่มต้น ไปจนถึงระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
 • ได้รับการยอมรับในการเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน เช่นเดียวกับ TOEFL, SAT และ GMAT อีกด้วย

รายละเอียดข้อสอบ TOEIC

โดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะสอบกัน จะเป็นการสอบที่ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ listening (การฟัง) และ reading (การอ่าน ) คะแนนที่ได้รับจากการสอบจะสามารถใช้ยื่นสมัครงานสายการบิน งานโรงแรม การในสายบริการต่างๆในระดับนานาชาติ รวมไปถึงบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งต้องการพนักงานที่มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ประเภทของการสอบ TOEIC

 • Listening and Reading Test การทดสอบทักษะการฟังและการอ่าน
 • Speaking and Writing tests การทดสอบทักษะการพูดและการเขียน

การสมัครสอบ TOEIC

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อขอสอบได้ทุกวันจันทร์ – เสาร์ตลอดทั้งปี เว้นเฉพาะวันอาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น โดยเปิดสอบที่ศูนย์สอบที่กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่

สำหรับการสอบจะจัดเป็นวันละสองรอบ เวลา 9:00-11:30 น. และ 13:00-15:30 น. เป็นประจำ ผู้ที่ต้องการสอบสามารถ โทรศัพท์สำรองที่นั่งสอบได้ที่ 0-2260-7061 ระหว่างเวลา 08:00 – 16:30

สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการให้ศูนย์ฯ ไปจัดสอบให้นอกสถานที่ก็สามารถกำหนดวัน และเวลาสอบได้ตามความสะดวก ไม่เว้นวันอาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ ก่อนวันสอบ ผู้สอบ ควรโทรไปสอบถามและจองวันสอบก่อน เพราะบางครั้งที่นั่งสอบอาจจะเต็มได้ ซึ่งโดยปกติแล้วควรโทรจองล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันสอบ

 

ศูนย์สอบโทอิค กรุงเทพ| รายละเอียดที่ตั้ง Center for Professional Assessment (Thailand)

 

 

ศูนย์ใหญ่กรุงเทพ
ศูนย์สอบโทอิค อาคาร BB tower (Bangkok Business Building)
ชั้น 19 (ข้างตึก Grammy) ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 0 2260 7061, 0 2664 3131

 

 

ศูนย์สอบโทอิค สาขาเชียงใหม่
4/11 ชั้น 3 อาคารนวรัฐ
4/6 ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 3 เชียงใหม่. 50000
โทรศัพท์ 0 5324 8208, 0 5330 6600

วันเปิดทำการของศูนย์สอบ
วันจันทร์ วันเสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ศูนย์สอบ โทอิค จังหวัดที่มีศูนย์สอบย่อย

 1. ขอนแก่น: ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. โคราช: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. ลำปาง: อาคาร 6 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 4. ภูเก็ต: วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต อาคาร 6 ชั้น 1
 5. พิษณุโลก: ณ ห้องปราบไตรจักร 12 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 6. สงขลา: ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

 

ขั้นตอนของการลงทะเบียน

 1. การจอง | ผู้ประสงค์จะเข้าทำการทดสอบ โทอิค ควรจะทำการจองวันสอบอย่างน้อย 1 วันก่อนถึงวันที่ต้องการสอบ (จองได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์และไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น) และในบางครั้งที่นั่งสอบอาจจะเต็มในวันนั้น ๆ ซึ่งสามารถสอบถามวันที่สามารถลงทะเบียนที่นั่งสอบได้จากทางเจ้าหน้าที ผู้สมัครต้องเตรีบมข้อมูลสำหรับการจองวันสอบดังนี้

  • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สำหรับผู้ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขในหนังสือเดินทางแทน)
  • ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
  • วัน เดือน ปี เกิด
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์
  • วันที่ต้องการไปสอบ
  • เวลาที่ต้องการสอบ (9.00 น.หรือ 13.00 น. ซึ่งเป็นเวลาปกติ แต่จะมีการแจ้งล่วงหน้า หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติมมากกว่านี้)
   ***หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สอบต้องการเลื่อนวันสอบ หรือยกเลิกการจอง จะต้องทำก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย 1 วัน หากไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมา จะมีผลให้การขอสอบในครั้งต่อไป ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 500 บาท
 2. การลงทะเบียน (ในวันสอบ โทอิค ) ผู้เข้าสอบควรถึงสถานที่สอบก่อนถึงเวลาเข้าห้องสอบประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการการลงทะเบียน
 3. การสอบ สิ่งที่ต้องนำติดตัวไปด้วย คือ บัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีใช้ใบเหลืองจำเป็นต้องติดรูปถ่าย) หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ห้ามมิให้ใช้สำเนาแทนตัวจริง

**หมายเหตุ

สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในขณะที่ชำระค่าลงทะเบียน และสามารถรับได้หลังจากที่ทำการสอบเสร็จ ทางศูนย์จะไม่ออกใบเสร็จอย่างเป็นทางการให้หลังจากเลยวันสอบไปแล้ว แต่จะออกใบเสร็จแบบไม่เป็นทางการให้แทน
หากไม่มาทำการสอบหรือมาไม่ทันตามที่นัดไว้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มในการขอสอบครั้งหน้าอีก 500 บาท

ดูรายละเอียดการจองวันสอบเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cpathailand.co.th/home

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบโทอิค

 1. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์กำหนดให้นั่งเท่านั้น
 2. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (เพจเจอร์ โทรศัพท์มือโทร) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าปิดเครื่องแล้วก็ตาม
 3. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใด ๆ ที่ไม่จำเป็นติดตัวเข้าไปในห้องสอบ ทางศูนย์จะจัดที่ไว้สำหรับวางของ แต่ไม่ถือเป็นการรับฝากสิ่งของ และจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ กับความเสียหายหรือสูญหายในทรัพย์สินที่ได้วางเอาไว้spacer

ใบรายงานผลคะแนนโทอิค

การรับผลสอบ โทอิค สามารถขอรับได้ 3 ทางคือ

 1. มารับด้วยตนเอง ทางศูนย์สอบจะไม่ส่งหรือแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ แฟกส์ หรืออีเมล์
  ผลการสอบจะออกหลังจากวันสอบ 1 วัน และเปิดให้ผู้เข้าสอบมารับผลคะแนนในเวลา 10:00 – 16:30 น. ทุกวันที่เปิดทำการ (ในกรณีที่สอบวันเสาร์ จะได้รับผลอบในวันอังคารหน้า)
 2. จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ซึ่งทางศูนย์จะคิดค่าบริการ 50 บาทสำหรับการจัดส่งในประเทศไทย และจะต้องดำเนินการเขียนชื่อ ที่อยู่ที่ต้องการเอง ทางศูนย์ไม่สามารถรับผิดชอบส่งให้ใหม่ได้ ในกรณีที่รายงานผลคะแนนไม่ถึงผู้รับ
 3. ให้ผู้แทนมารับ รายงานผลคะแนนแทน ซึ่งจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
  • แบบฟอร์มลงทะเบียนในวันสอบของผู้สอบ
  • บัตรประชาชนของผู้สอบ (หรือหนังสือเดินทาง)
  • บัตรประชาชนของผู้มารับแทน (หรือหนังสือเดินทาง)spacer

 

การขอรายงานผลคะแนน โทอิค ฉบับใหม่

» ผู้สอบสามารถขอผลคะแนนใหม่เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่สอบ หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทางศูนย์จะไม่ออกรายงานผลคะแนนโทอิคให้

การร้องขอใบรับรองผลคะแนน โทอิค ใหม่ ต้องนำหลักฐานและแจ้งข้อมูลดังนี้

 • บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้สอบ
 • บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ที่ไปขอแทน (ในกรณีที่ให้ผู้อื่นไปรับแทน)
 • ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษของผู้สอบ
 • แจ้งรายละเอียดวันสอบ และประเภทที่สอบ
 • ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ชุด
  ***หมายเหตุ หลังจากที่ทำเรื่องร้องขอและจ่ายค่าธรรมเนียมแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการอีก 2 วันทำการก่อนที่ผลรายงานจะออก ซึ่งสามารถรับได้ด้วยตนองหรือใช้บริการจัดส่งทาง EMS ก็ได้ (ไม่สามารถจัดส่งให้ทางโทรศัพท์ แฟกส์ อีเมล์หรือจดหมายได้)

ค่าใช้จ่ายของการสอบ TOEIC

 • ค่าธรรมเนียมในการสอบ1,500 บาท
  ค่าจัดส่ง 100 บาท (ในกรณีที่ต้องการให้จัดส่งทาง EMS)
  ค่าขอสำเนาอย่างเป็นทางการ 250 บาทต่อ 1 รายงาน

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนระหว่าง TOEIC, TOEFL และ IELTS

TOEIC

TOEFL Paper

TOEFL CBT

TOEFL IBT

CU-TEP

IELTS

0 – 250

0 – 310

0 – 30

0 – 8

 –

0 – 1

310 – 343

33 – 60

9 – 18

 –

1 – 1.5

255 – 400

347 – 393

63 – 90

19 – 29

 –

2 – 2.5

397 – 433

93 – 120

30 – 40

 –

3 – 3.5

405 – 600

437 – 473

93 – 120

41 – 52

 –

4

477 – 510

123 – 150

53 – 64

60

4.5 – 5

605 – 780

513 – 547

153 – 180

65 – 78

75

5.5 – 6

550 – 587

183 – 210

79 – 95

90

6.5 – 7

785 – 900

590 – 637

213 – 240

96 – 110

100

7.5 – 8

905 – 990

640 – 677

243 – 270

111 – 120

120

8.5 – 9

TOP SCORE

990

677

300

120

1,000

9

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์